Yin en yang

Taijiquan wordt ook wel geschreven als tai chi chuan (oude schrijfwijze) of taiji. Taijiquan is een Chinese krijgskunst.

Taiji betekent “het hoogst bereikbare”, “het meest verhevene”. Het wordt gesymboliseerd door het yinyang teken: een cirkel waarin yin (zwart met een witte stip) en yang (wit met een zwarte stip) in dynamsich evenwicht verkeren.  Het woord quan betekent vuist of boksen.

Taijiquan  als krijgskunst wordt “de meest verhevene” genoemd,  omdat het een krijgskunst is waarin yin en yang zich in perfect dynamisch evenwicht bevinden. Deze dynamiek maakt het mogelijk  concentratie, geestkracht en snelheid te ontwikkelen. Daarnaast ontwikkelt het interne kracht en goede gezondheid.

Yin staat symbool voor de donkere zijde van de berg. Yin is donker, zacht, ontvankelijk, meegeven.
Yang staat symbool voor de zonzijde van de berg. Yang is licht, hard, expansief, vooruitgaand.

Yin en yang zijn onafscheidelijk, ze komen uit elkaar voort, volgen elkaar en gaan in elkaar over. Maximaal yin slaat om in yang en maximaal yang slaat om in yin. Deze yinyangprincipes zien we terug in de terug in de taijiprincipes, bijvoorbeeld in het principe ‘zinken’. Bij zinken zinkt je lichaamsgewicht naar je centrum toe en naar de voeten: yin. Tegelijkertijd is er een opgerichte kracht vanuit de grond onhoog: yang. In zinken zien we het principe van yin en yang als volgt terug. Zinken is yin en creëert tegelijkertijd yang, stijgen. In het zinken is yang besloten. Als je maximaal zinkt, ontwikkelt zich een sterke kracht die je naar buiten kunt brengen, yang. Deze manier van yin naar buiten brengen als yang wordt in de taiji fa jing genoemd.