Privacy reglement

Privacy Reglement Centrum Well

Centrum Well voldoet naar eer en geweten aan de huidige privacy wetgeving.
Dat betekent het volgende:

Als je deelneemt aan of interesse hebt in de wekelijkse lessen of in workshops van Centrum Well, dan geef je daarmee toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy reglement te verwerken. Lees daarom het privacy reglement door en bewaar het voor je eigen administratie.

De verwerking van de persoonsgegevens is in handen van de administratie van Centrum Well en niet toegankelijk voor anderen.

Welke gegevens verwerkt Centrum Well?

Via een inschrijfformulier worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer(s)
  • e-mailadres(sen))

Op het inschrijfformulier geef je aan of je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als dat het geval is registreren we je naam en e-mailadres in een veilige database (Mailchimp). Je kunt te allen tijde de ontvangst van de Nieuwsbrief stopzetten.

Op het inschrijfformulier vragen we je ook of er gezondheidsaspecten zijn waar we rekening moeten houden in de les. Dit wordt niet apart geregistreerd.

Wat doet Centrum Well met je gegevens?

  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de ledenadministratie. Deze gegevens worden gebruikt om te kijken of er betaald is of om contact te kunnen opnemen als dat nodig is.
  • Mochten en gezondheidsaspecten zijn waar rekening mee moet worden gehouden in de les, dan wordt dat doorgegeven aan de docent. Het wordt niet apart geregistreerd.

Bewaartermijnen

Centrum Well verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de tijd dat je lessen volgt bij Centrum Well tot maximaal zeven jaar erna. Deze termijn is gebaseerd op de fiscale bewaarplicht voor de administratie van ondernemers die de Belastingdienst hanteert.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Centrum Well passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Je persoonsgegevens worden niet door derden verwerkt.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Je kan je op ieder moment een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen via info@centrumwell.nl. Centrum Well zal in alle redelijkheid binnen twee weken na ontvangst aan je verzoek voldoen. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen ook worden gericht aan info@centrumwell.nl.

Wijzigingen

Dit privacy reglement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het privacy reglement te bekijken.