Meditatie

 

In Cboeddhaentrum Well wordt twee keer per week zenmeditatie beoefend, op maandag- en woensdagavond. Meditatie is een oefening voor de geest. Die oefening kan verschillende vormen aannemen. Zen is daar een van.

Zen betekent 'gewoon zitten'. Maar wat doe je als je gewoon zit? Meestal ontdek je al snel dat het lastig is om gewoon stil te zitten. Het lichaam gaat zeer doen, je wordt je bewust van je innerlijke stemmen en de geest zelf toont zijn onrust. Het eerste wat je leert is om tot rust te komen, fysiek, energetisch en mentaal. Je kunt dat doen door je aandacht op de adem te laten rusten of door de adem te tellen.

Er ontstaat dan ruimte om te kijken (of te luisteren of te voelen) naar wat zich op dat moment afspeelt in jou. Je duwt die ervaring niet weg en je klampt je er ook niet aan vast. Je neemt waar. Betrap je jezelf erop dat je er een monoloog over af steekt in je hoofd, dan keer je terug naar de adem, tot er weer ruimte is.

Als je vertrouwt begint te raken met de ruimte die ontstaat, dan kun je steeds meer je aandacht loslaten en rusten in een groot en open bewustzijn. Er is geen beweging, niet fysiek, niet energetisch en niet mentaal. Dat wil zeggen: je laat alles wat opkomt in de grote ruimte, in de leegte, met rust. Het komt, het gaat. Je bent volkomen ontspannen.

 

 

 

 

 

Onze lessen

Een meditatieavond ziet er als volgt uit:
We beginnen om 20.00 uur met achtereenvolgens:
Reciteren van de Hartsoetra
25 minuten zazen
Kinhin (loopmeditatie)
Teisho (zentoespaak door de zenleraar)
25 minuten zazen
Kinhin
Theedrinken
Reciteren Soetra van de Allesomvattende liefde
21.45 Afsluiting

De zaal is open om 19.45 zodat we ook echt op tijd kunnen beginnen.

Tijdens de tweede ronde zazen is er gelegenheid voor een individueel gesprek met de meditatieleraar over je zenbeoefening.

Twee keer per seizoen is er een studieavond waarop boeddhistische teksten besproken worden.

Meedoen

De zenmeditatie wordt gegeven door Zen Utrecht. Je kunt je via hun site inschrijven Zen Utrecht of via Centrum Well.

Als je ervaring hebt met (zen)meditatie kun je instromen in de wekelijkse groepen. Heb je nog geen ervaring met meditatie, dan is raadzaam om eerst de introductiecursus te volgen. Deze introductiecursus wordt twee keer per jaar gegeven, in het voor- en in het najaar. Als je de introductiecursus gevolgd hebt kun je doorstromen naar de wekelijkse zitgroep.