Taijiquan

De geschiedenis van China’s vechtkunst

Chinese Martial Arts Training manuals, a historical survey is een boeiend boek over de geschiedenis van de Chinese vechtkunst, of Chinees boksen. Brain Kennedy en Elizabeth Guo proberen op een bewonderenswaardige manier de herkomst van trainingsmethoden van de Chinese vechtkunst te achterhalen. Ze doen dit aan de hand van oude trainingshandboeken. De Chinese vechtkunsten omvatten onder andere bagua, xinyi en taiji en verschillende wapenvormen

Geschiedenis
En passant ontzenuwen ze een paar mythes over taiji. Ze maken aan de hand van bronnenmateriaal aannemelijk dat het huidige taiji zijn oorsprong vindt in oude vecht- of boksstijlen. Als bekwaam vechter kon je je een plek veroveren in het keizerlijk leger, de keizerlijke garde, lijfwacht worden of je brood verdienen als straatkunstenaar of acrobaat bij de opera. Was je heel goed, dan kon je natuurlijk je eigen trainingsschool beginnen, zoals meester Chen en Yang Luc Chan.

Sun Lu Tang bracht taiji en Chinese filosofie samen en ontwikkelde taiji als middel om een gezond lichaam en evenwichtig moreel bewustzijn te ontwikkelen. Yang Cheng Fou sloot zich bij deze ontwikkelingen aan zodat ook de Yangstijl algemeen toegankelijk werd en meer een trainingsmethode voor gezondheid dan een middel om uitmuntend te leren vechten.

Dat er zoiets al boeddhistische of taoïstische taiji bestaat, verwijzen ze naar het rijk der fabels. De taoïstische vormen zouden hun ontstaan te danken hebben aan de kluizenaars die in de bergen van Wu Dang woonden en daar naast allerlei esotherische praktijken, ook martiale kunsten beoefenden. De boeddhistische vechtskunst zou zijn oorsprong hebben in het Shao Lin klooster. Beide verhalen vinden hun oorsprong in populaire romantische volkslectuur die rond de eeuwwisseling een hoogtepunt bereiken. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling gaande in de vechtkunst van geheim naar meer publiek. Vechtkunst wordt meer sophisticated en daar hoort een ‘goed’ verhaal bij.

Hoe het ook zij, dit boek geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van de Chinese vechtkunst en zijn plek in de geschiedenis.
Daarbij staat het ook nog ook vol oude foto’s en tekeningen. Je kan zien hoe ze vroeger trainden en welke verschillen er in stijlen zijn. Buitengewoon leuk!

Chinese Martial Arts Training ManualsBrian Kennedy en Elizabeth Guo
Chinese Martial Arts Training Manual, A Historical Survey
North Atlantic Books, Berkeley, California, 2005