Meditatie

Jizo Boddhisattva

Jizo Bodhisattva

Bodhisattva’s zijn wezens die beloofd hebben anderen te helpen om verlichting te bereiken. Ze zullen niet rusten voordat alle wezens het Boeddhaschap bereikt hebben. Er zijn heel veel boddhisattva’s en Jizo is er een van. Jizo is vooral in Japan bekend en is op ieder kerkhof te vinden. Meestal heeft hij een kleedje om, liggen er speeltjes bij zijn voeten en heeft hij een mutsje op. Jan Chozen Bay vertelt in haar boek over Jizo, dat hij de beschermer is van kinderen. Hij helpt ongeboren of vroeg gestorven kinderen en troost de ouders.

jizo2

Jan Chozen Bays raakte geïnteresseerd in Jizo toen ze Japan bezocht. Ze werkt zelf met mishandelde en misbruikte kinderen, sommigen overlijden zelfs aan hun mishandeling. Ze leert Jizo kennen en ontdekt dat hij kan helpen om de last van het verdriet om het verlies van zo’n onschuldig leven , te dragen. In haar zoektocht naar Jizo komt ze veel verhalen over hem tegen. Dat hij bijvoorbeeld de kinderen onder zijn mantel verstopt als de boze goden hen komen halen. Hij beschermt ze, maar haalt niet de kolen uit het vuur. Hij moedigt ze aan om sterk te zijn en moedig. Dat is volgens Chozens eigen leraar de ware barmhartigheid van een boddhisattva. Niet het probleem voor iemand oplossen, maar iemand zo sterk maken dat hij het probleem zelf kan oplossen.

Jan Chozen Bays geeft in Jizo Bodhisattva de compassie kant van het zen boeddhisme een duidelijk gezicht. Wat voor zin heeft het om inzicht te hebben in ons ware zelf, om wijsheid te ontwikkelen als die wijsheid niet vorm krijgt in onze daden? Compassie is de uitdrukkingsvorm van wijsheid. Zelfs als je weinig weet van boeddhisme, is dit een heel toegankelijk boek, waarin verschillende boeddhistische aspecten aan bod komen. Heel verhelderend is de uitleg van de zes rijken, of lokha’s: het hellerijk, het rijk van de hongerige geesten, het dierenrijk, het mensenrijk, het rijk van de halfgoden en het rijk van de goden. Chozen Bays laat zien dat ieder van ons soms verzeild raakt in een van deze rijken en ten prooi valt aan de daarbij behorende verwarrende emoties. Jizo is er dan om ons te helpen, in welk rijk we ook verstrikt zijn geraakt.

Over de auteur: Jan Chozen Bays is een Amerikaanse zenmeester in de traditie van Maezumi Roshi. met een eigen zencentrum in Oregon. Ze schreef ook Mindful eten, over aandachtig eten en How to train a wild elephant, over de vruchten van mindfulness. Daarnaast is ze deskundige in de pediatrie en gespecialiseerd in het opsporen en voorkomen van kindermishandeling. Ze introduceerde de Jizo ceremonieën in Amerika en ze maakt zelf Jizobeeldjes die inmiddels ook in Japan te vinden zijn.

Jizo Bodhisattva, modern healing & traditional buddhist practice
Jan Chozen Bays
Tuttle Publishing 2002 Tokyo
isbn 0804831890