Huur- en gebruiksvoorwaarden Centrum Well

Huur- en gebruiksvoorwaarden – Centrum Well Taijiquan, Qigong & Meditatie

De huurder huurt de benedenzaal aan de Doelenstraat 34 van Centrum Well. Deze ruimte omvat gebruik van: benedenzaal en kleedruimte en de daarin opgeslagen spullen zoals kussens, matjes e.d., de kantine. Thee en koffie zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. De huurder draagt daar zelf zorg voor.

A)     Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het volgende in acht te nemen:

 • De buitendeur sluit zichzelf en mag nooit d.m.v. een voorwerp open blijven staan. Dit i.v.m. grote inbraakgevoeligheid en het gezamenlijk huren van het pand.
 • Houd rekening met het feit dat een deel van het gebouw wordt gebruikt als privé woning. Wij hebben de afspraak met omwonenden dat muziek op huiskamerniveau plaatsvindt en dat er, vanwege de zeer gehorige houten vloer, niet gestampt wordt. Doe de ramen en deuren als er muziek of op andere wijze volume gemaakt wordt dicht, zodat de omwonenden geen overlast van de muziek of stemvolume hebben.
 • Koffie, thee en lunch (boterhammen, geen uitgebreide maaltijden!) kunnen in de zaal genuttigd worden. Vlekken, kruimels e.d worden verwijderd door de huurder. De zaal eventueel dus even vegen of stofzuigen. Beschadigingen of vlekken die de verhuurder moet herstellen/verwijderen worden bij de huurder in rekening gebracht.
 • Wanneer (tijdens pauzes) gebruik wordt gemaakt van de binnentuin, houd dan rekening met de andere huurders en bewoners van het complex. Dus géén afval achterlaten en geen lawaai maken.
 • Zet de verwarming, ventilator (benedenzaal) en geluidsapparatuur, na gebruik weer uit! Vergeet daarbij de verwarming in de kleedkamer niet.
 • Laat de zaal en kleedruimte netjes achter. Stofzuig eventueel de kleedruimte. Zorg dat vlekken of kruimels uit de zaal en kleedruimte opgeruimd zijn.
 • Bij verlaten van het pand alle ramen en deuren zorgvuldig sluiten – ook in toilet en kantine als die gebruikt zijn. Bij nalatigheid hiervan die leidt tot inbraak, worden de eventuele kosten op de huurder verhaalt.
 • Moet de ruimte schoongemaakt worden door de verhuurder, dan wordt daarvoor 25 euro in rekening gebracht.
 • Iedere huurder krijgt een sleutel van de ruimte die hij/zij huurt (af te halen in overleg ). Na afloop van de huur levert de huurder deze weer in of laat hem in een envelop achter in de kast. Bij verlies word sleutelgeld van 40 euro in rekening gebracht.

B)     Schade

 • Bij door Centrum Well geconstateerde schade, toegebracht aan apparatuur, zaal of gebouw, en ontstaan door nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van de huurder, stelt Centrum Well de huurder aansprakelijk en is Centrum Well gerechtigd de kosten van de door haar geleden schade in rekening te brengen bij de huurder.
 • De huurder kan in overleg en met mate spullen in Centrum Well opslaan. Dit is wel geheel en al voor verantwoordelijkheid van de huurder. Centrum Well is tevens niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van de eigendommen van deelnemers aan de activiteit van de huurder.

C)     Annuleringsvoorwaarden

 • tot 1 maand voor de dag van het eerste gebruik, 25% van de huurprijs met een minimum van 25 euro
 • Vanaf 1 maand voor gebruik, betaalt u 50% van de huurprijs met een minimum van 30 euro.
 • Vanaf 2 weken voor gebruik, betaalt u 75% van de huurprijs.
 • Vanaf 1 week voor gebruik, betaalt u de volledige huurprijs.

D)     Huurprijs en facturering

De huur bedraagt  110 euro per dagdeel/avond en 215 euro per dag (2 dagdelen). Voor groepen groter dan 25 personen geldt een toeslag van 25 euro.  Centrum Well brengt de huur twee weken voor aanvang d.m.v. een factuur in rekening. Op de huurprijs zit géén BTW. De huur wordt elk jaar op 1 januari aangepast.

De huur van van maandag t/m donderdag bedraagt 27,50 euro per uur overdag.

— einde huurvoorwaarden —