NieuwsUncategorized

Slaapqigong

Wat is slaap? Slaap is een specifieke toestaand waarin we diep rusten. Het is een andere staat van zijn dan bijvoorbeeld ontspanning (parasympathisch), activiteit (sympathisch) of het andere uiterste: comateus. Slaap kent zijn eigen dynamiek van activiteit en rust die zich grotendeels in het brein afspeelt. Zo is er een grote schoonmaak van het brein in onze diepe slaap. Tijdens onze dromen is er ook een sterk verhoogde hersenactiviteit terwijl het lichaam dan compleet inactief is. Soms zijn we ons daarvan bewust, soms niet. We zijn echter niet volledig buiten bewustzijn. We reageren als het moet op externe prikkels.

We kunnen qigong oefeningen doen om in ieder geval ons parasympathische systeem te trainen, om meer te ontspannen. Dat is wel een voorwaarde voor slaap. Maar we kunnen ook slapen zelf trainen. Daarvoor is speciale slaapqigong.

De slaapqigong is een oefening die je zelf doet terwijl je in bed ligt. Je visualiseert een stroom van qi (energie) door het lichaam. Je doet dat traject negen keer. Daarna (als je niet al in slaap gevallen bent) rust je. De oefening brengt je op de drempel van de slaap. Het enige wat je dan nog moet doen is over de drempel glijden.

Je kunt de oefening ook doen om te leren rusten. Ontspannen en kunnen rusten is een voorbode voor de slaap. Doe je de oefening als tussendoortje, als hazenslaapje van twintig tot dertig minuten, dan word je weer fris wakker.

Op de website van Centrum Well lees je meer over slaap volgend de Chinese inzichten. Op die pagina staat ook een link naar een filmpje. Als je mee wilt doen aan de online slaapqigong op dinsdagavond van 20.00 tot 21.00, stuur dan een mailtje naar: info@centrumwell.nl