Optie- en reserveringsregeling Centrum Well

Reserverings- en annuleringsvoorwaarden Centrum Well

Een optie nemen

Als je geïnteresseerd bent in het huren van de ruimte, kun je een optie nemen.

  • Een optie blijft uiterlijk tot drie maanden voor de afgesproken datum staan. Daarna vervalt de optie, tenzij de optie is omgezet in een reservering.
  • Als iemand ge├»nteresseerd in het huren van de zaal, en er is een optie, dan neemt Centrum Well contact (telefonisch, e-mail, sms) op met degene die als eerste een optie heeft genomen. De optienemer heeft dan de keus de optie om te zetten in en reservering of om de optie te laten vervallen. Die keus moet echter wel binnen 48 uur gemaakt worden, anders vervalt de optie en gaat de optie over op de volgende optienemer. Centrum Well meldt het vervallen van de optie.
  • In voorkomende gevallen behoudt Centrum Well zich het recht voor om zelf een optie te annuleren, mits minimaal drie maanden voor de optiedatum.

Een reservering plaatsen

Je kunt ook de zaal van Centrum Well reserveren. Dat betekent dat de reserveerder de zaal hoe dan ook afneemt, met inachtneming van de geldende annuleringsregeling zoals hieronder vermeld.

Betaling

Twee weken voor gebruik van de ruimte, ontvangt de huurder een factuur. Deze moet voor gebruik van de ruimte voldaan zijn.

Annuleringsregeling

Annuleren van een reservering kan alleen schriftelijk (e-mail, sms). Bij annuleren geldt de volgende regeling:

  • tot 1 maand voor de dag van het eerste gebruik, 25% van de huurprijs met een minimum van 25 euro
  • Vanaf 1 maand voor gebruik, betaalt u 50% van de huurprijs met een minimum van 50 euro.
  • Vanaf 2 weken voor gebruik, betaalt u 75% van de huurprijs.
  • Vanaf 1 week voor gebruik, betaalt u de volledige huurprijs.

Voor de annuleringstermijn wordt gekeken naar zowel datum als tijdstip van annulering en de beoogde aanvang van de reservering. Een dag is 24 uur.

Alleen in overleg kan er van de reserverings- en annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.

 

Centrum Well Taijiquan, Qigong & Meditaite 2014