Lesgeld

Taiji chuan en Qigong september 2017 – juni 2018

Taiji- en qigonglessen worden wekelijks, met uitzondering van de vakanties, gegeven en duren 1,5 uur. De lessen Taiji voor gezondheid duren een uur. Ze worden in blokken van 12 lessen gegeven. Tussentijds instromen is overigens altijd mogelijk.

Een proefles taiji of qigong op dinsdag of woensdag (les 1,5 uur) kost 11 euro.
Een proefles qigong op donderdagavond (les 1 uur) kost 9 euro
Een proefles taiji voor Gezondheid kost 8,50 euro.
Als je je inschrijft voor een half of heel seizoen, is de proefles gratis (het bedrag wordt dan van het lesgeld afgetrokken).
Je kunt ook een proefabonnement nemen van 12 aaneengesloten lessen voor 156 euro.

Qigong op dinsdagochtend

Het  seizoen begint 5 september 2017 en loopt tot en met 28 juni 2018 (37 lesweken).

Lesgeld:
Taiji chuan en qigong:
Eén les per week:
209 euro van september 2017 t/m januari 2018
209 euro van februari 2018 t/m juni 2018
418 euro per lesjaar

Als je je in september voor een heel jaar aanmeld, kun je ook in drie termijnen van 140 euro betalen. Je betaalt dan voor 1 september, voor 1 januari en voor 1 april 140 euro.

Twee lessen per week, 1,5 keer het lesgeld:
313,50 per half lesjaar
627 euro per lesjaar

Proefabonnement: 12 weken (aansluitend, minus onderstaande vakantieperiodes) voor 156 euro. Van een proefabonnement kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt.

Taiji voor gezondheid:
99 euro per twaalf lessen.

Qigong op donderdagavond:
Van 1 maart t/m laatste week juni: 140 euro (16 lessen)

Tussentijdsinstromen is geen probleem. Je betaalt naar rato.

Aanmelden kan door een aanmeldformulier in te vullen. Je kunt het verschuldigde bedrag overmaken op:
NL91 TRIO 0786876174 t.n.v. Centrum Well Taijiquan en Qigong o.v.v. de les die je wilt volgen.
Met je inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

U-pas en studenten
U-pashouders: 5 % korting. Je kunt je hele u-pas budget verzilveren.

Studenten ontvangen 20% korting op vertoon van hun collegekaart. De kortingen gelden niet voor speciale acties, workshops en cursussen buiten de reguliere de taiji- en qigong lessen.

Mensen die vanwege werk of gezin onmogelijk regelmatig op les kunnen komen, kunnen aparte afspraken met de docent maken. Lessen mogen altijd ingehaald worden in hetzelfde seizoen waarin ze gemist zijn en waarover lesgeld is betaald, het liefst in dezelfde week. Dit kan in de eigen les zijn, maar ook in een van de andere lessen. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

Vakanties

Herfstvakantie: 14 t/m 28 oktober 2017
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 6 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 10 maart t/m 17 maart 2018. Let op: dit wijkt af van de schoolvakanties!
Tulpvakantie: 28 april t/m 12 mei 2018

Feestdagen

2e Paasdag 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag 10 mei 2018
2e Pinksterdag 21 mei 2018

Cadeaubon

cadeaubon taiji qigong voor sinterklaas of kerstMet de cadeaubon van Centrum Well geef je een origineel cadeau. De bon is inwisselbaar voor lessen taijiquan of qigong of inzetbaar bij een van de workshops. De cadeaubon is verkrijgbaar in verschillende waardes vanaf 17,50 euro (exclusief 2,00 euro verzendkosten). De bon is een jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld. Bestel nu dit cadeau!

Disclaimer

Aan de informatie op de site kunnen geen rechten ontleend worden.

Heb bij de lessen altijd oog voor je eigen grenzen. Ook al zijn de activiteiten veilig, en wordt door de docent gelet op het welbevinden van de leerlingen, de leerling is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Het is prettig als fysieke of mentale beperkingen vooraf bij de docent worden gemeld. De docent of Centrum Well zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke of mentale schade ten gevolge van de aangeboden activiteiten en informatie.